Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, είναι ένα επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καινοτόμο και πρωτότυπο για τα εκκλησιαστικά δεδομένα, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 1631/896/28−5−2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1011) απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατέστη αυτόνομο εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 22/Διεκπ.128/14-1-2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 269) απόφασή της και τον Κανονισμό τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού λειτουργίας του, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 5171/9-11-2021.

Το Ι.Π.Ε. παρέχει στη χώρα μας τη διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, των νομικών προσώπων και λοιπών φορέων της Εκκλησίας, όπως και κάθε μέλους του σώματος της Εκκλησίας.

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων στον δημόσιο τομέα (άρθρο 1 του Π.Δ. 57/2007), ενώ η επιμόρφωση που παρέχει μοριοδοτείται για τις επιλογές στελεχών στον δημόσιο τομέα.

Είναι επίσης φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης και παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 5119/5-11-2021.

Στόχοι του Ι.Π.Ε.

Στόχοι του Ι.Π.Ε. είναι:

  • η ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων προς χειροτονία και του ιερατικού ζεύγους, η εν γένει επιμόρφωση των κληρικών και η συνεχής ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις
  • η μελέτη, προώθηση και στήριξη της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου
  • η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων πρακτικής άσκησης, καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων επί ποιμαντικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων
  • η επιμόρφωση σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και η ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη του κειμηλιακού και αρχειακού πλούτου της Εκκλησίας
  • η ανάθεση και εκπόνηση μελετών, ερευνών και προγραμμάτων σχετικών προς όλους τους προαναφερθέντες τομείς δραστηριοτήτων

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Μετάβαση στο περιεχόμενο