Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθορίστηκε με το άρθρο 64 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4763/2020 και με το άρθρο του Ν. 4823/2021, σύμφωνα με το οποίο:

Το Ι.Π.Ε.:

  • παρέχει στη χώρα μας τη διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, των νομικών προσώπων και λοιπών φορέων της Εκκλησίας,
  • είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1 του Π.Δ. 57/2007). Η πιστοποιημένη επιμόρφωση των κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων της Εκκλησίας που παρέχεται από το Ι.Π.Ε. μοριοδοτείται για τις επιλογές στελεχών στο δημόσιο τομέα.
  • είναι φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης και παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 5119/5-11-2021.
  • οι δράσεις του μπορούν να χρηματοδοτούνται από πόρους της Εκκλησίας ή των συνεργαζόμενων φορέων ή κοινωφελών ιδρυμάτων ή από δωρεές, καθώς και από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως φορέας διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων έχει λάβει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και έχει πλήρως συμμορφωθεί και εναρμονιστεί με το ενωσιακό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 καθώς και τον Ν. 4624/2019.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2259/12-06-2013 Εγκύκλιο Σημείωμά της έδωσε τη δυνατότητα σε όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της χώρας να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Ι.Π.Ε., αφού συνάψουν Σύμφωνο Συνεργασίας με αυτό, εφόσον το επιθυμούν.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Μετάβαση στο περιεχόμενο