Μητρώο Εκπαιδευτών Ι.Π.Ε.

Για τις εκάστοτε ανάγκες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών οι εκπαιδευτές διαδραματίζουν κρίσιμο και πολλαπλό ρόλο, αφενός μεταδίδοντας τη γνώση και την εμπειρία τους αφετέρου αναλαμβάνοντας την ευθύνη του συντονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως εμψυχωτές, υποστηρικτές και σύμβουλοι σπουδών. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλούνται να ενεργοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και να αξιοποιήσουν τα προσωπικά τους διδακτικά και επικοινωνιακά χαρίσματα με κύριο στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας του εκπαιδευόμενου.

Για την καλύτερη δυνατή επιλογή Εκπαιδευτών έχει συνταχθεί ένα ανοικτό Μητρώο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ένταξής τους δηλώνοντας τις θεματικές ενότητες της προτίμησής τους. Η αίτηση αφού υποβληθεί προωθείται βάσει του ισχύοντος Κανονισμού, προς την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και εφόσον εξεταστούν και τα σχετικά δικαιολογητικά, και κριθούν επαρκή τότε η επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Π.Ε. περί της αποδοχής ή την απόρριψής της. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ενδιαφερόμενος έχει ενταχθεί στο Μητρώο εκπαιδευτών. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ένταξης στο Μητρώο.

Η ανάθεση διδακτικού έργου μπορεί να προκύψει είτε αμέσως μετά την ένταξή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο είτε κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, η οποία απευθύνεται προς τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekp.iaath@gmail.com ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 3352364

Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (pdf)

Συνοδευτικά αρχεία:

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (docx)

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (pdf)

Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (docx)

Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. (pdf)

Αίτηση Δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων για ανάθεση Διδακτικού Έργου (docx)

Αίτηση Δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων για ανάθεση Διδακτικού Έργου (pdf)

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Μετάβαση στο περιεχόμενο